Projecten

Scootmobielcursus

De cursus bestaat uit een...
Meer...

Verkeersexamen Basis Onderwijs

Verkeersonderwijs is een...
Meer...

Opfris cursus

Opfriscursus verkeersrege...
Meer...

VVN afdeling Twenterand nr. 1348

VVN afdeling Twenterand nr. 1348

Veilig Verkeer Nederland is een vereniging van vrijwilligers, donateurs en beroepskrachten.
De vereniging is landelijk actief en heeft in elke provincie een district en is in ruim 300 gemeenten vertegenwoordigd door een plaatselijke afdeling of een contactpersoon. De leden hebben stemrecht en kunnen hiermee actief invloed uitoefenen op het beleid. Voor het lidmaatschap betalen de leden jaarlijks een contributie. Een aantal leden is actief als vrijwilliger en werkt (mee) aan verkeersveiligheidprojecten of hebben zitting in het plaatselijk afdelingsbestuur van de vereniging.
De vereniging Veilig Verkeer Nederland is in de gemeente Twenterand actief d.m.v. de plaatselijke afdeling, waarin een tiental leden zitting hebben in het bestuur. Het bestuur van de plaatselijke afdeling Veilig Verkeer Nederland maakt elk jaar een werkplan, met daarin diverse educatie- en communicatie- verkeersveiligheidprojecten, dat ingediend wordt bij de gemeente Twenterand en de regio Twente voor een uitvoerings-subsidie. De essentie van permanente verkeerseducatie is, dat mensen hun leven lang verkeersinducatie krijgen.

De permanente verkeersinducatie richt zich op 6 doelgroepen: 0-4 jaar, 4-12 jaar, 12-16 jaar, 16-24 jaar, 24-60 jaar en 60+. </p>\r\n<p>De verschillende vormen van inducatie bouwen op elkaar voort. Enkele bestuurleden hebben zitting in de werkgroep verkeer van de gemeente Twenterand en nemen deel aan diverse discussies aangaande verkeersveiligheid en herinrichting van woonstraten en woongebieden. In het werkplan zijn een 20-tal projecten opgenomen die betrekking hebben op verkeers-veiligheid, zoals schriftelijk- en praktisch verkeersexamen basisscholen, fietscontrole, VOMOL, dode hoek, scootmobielcursus, caravancontrole, opfriscursus, rijvaardigheid project BROEM, BOB-campagne en alcoholcontroles, nationale straatspeeldag enz. Dagelijks zijn er enkele duizenden vrijwilligers actief voor Veilig Verkeer Nederland.
Velen zijn aangesloten bij een district of afdeling. Anderen zetten zich periodiek in voor het oplossen van een verkeersveiligheidsprobleem in hun eigen woonomgeving, als Verkeerskundig Consulent.
Verkeersouders en verkeersbrigadiers zijn actief bezig met de verkeersveilige schoolomgeving en met verkeerseducatie op de scholen. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Twenterand is nog op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden, o.a. een voorzitter. Mensen, die zich betrokken voelen bij het verkeer en de verkeersveiligheid en daarin actief een bijdrage in willen leveren, worden opgeroepen zich aan te melden voor een bestuursfunctie bij de plaatselijke afdeling VVN van de gemeente Twenterand. Voor meer informatie over Veilig Verkeer Nederland afdeling Twenterand, verwijs ik u naar de Contact pagina van onze website.

Nieuws

Caravan controle 2020

20-03-2020
In verband met de corona...
Meer...

Meer maatregelen tegen corona virus

15-03-2020
Projecten en andere bijee...
Meer...

Nieuwe maatregelen tegen verspreiden coronavirus

14-03-2020
De overheid heeft extra m...
Meer...